Aptomat điều khiển trong tủ điện điều khiển bị nhảy

Trong tủ điện điều khiển có một khách của tôi đã mua về sử dụng và liên tục thấy aptomat của nguồn điều khiển liên tục bị nhảy. Khi đó khách chỉ có một cách duy nhất là đổ lỗi cho nhà sản xuất tủ điện. Vậy đâu là nguyên nhân của hiện tượng này, chúng ta cùng theo dõi để tìm cách khắc phục.

 

Bài viết liên quan