Khái niệm tủ điện chiếu sáng?

Đối với các hệ thống chiếu sáng thì đều phải thao tác bằng tay qua những cần gạt hay các công tắc. Tuy nhiên tất cả chúng được thiết kế ở đâu? Các thiết bị đóng cắt hay điều khiển đều được thiết kế trong một tủ sắt để bảo vệ chúng. Tủ đó chúng […]