Cung cấp giải pháp điều khiển PLC, tự động hóa SCADA trong công nghiệp, sản xuất, giải trí.

Giải pháp tự động hóa PLC, SCADA
Giải pháp tự động hóa PLC, SCADA

Mục đích giải pháp tự động hóa PLC, SCADA: Điều khiển hệ thống tự động thông qua bộ điều khiển PLC. Truyền thông xử lý tín hiệu thông qua mạng 3G, GPRS … Giám sát hệ thống từ xa, điều … Read More

Đọc tiếp